14.04.2016 ērzeļu vērtēšanas rezultāti

14.aprīlī JSK Eridana manēžā “Dzelmēs”, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā notika pirmā šī gada potenciālo vaislas ērzeļu vērtēšana sertifikācijai.

Ērzeļu vērtēšanas komisijai, kura tika izveidota 2014.gadā no abu biedrību zirgu vērtēšanas ekspertiem, tika piestādīti 4 ērzeļi plānoto 8 vietā – visi sporta tipa.

Komisijas sastāvs 14.04.2016: Aija Luse (LŠZAA), Vija Mačule (LZB), Kārlis Neilands (LŠZAA), Gunita Bendrupa (LZB), Irēna Baufale (LŠZAA)

Lai sporta tipa ērzelis iegūtu vaislas darbības sertifikātu, nepieciešams iegūt vērtējumu vismaz 52 balles par eksterjeru, vismaz 31 balle par darbaspējām. Par izmēriem –  šķirnei nav raksturīgi neliela auguma un pārsmalcināti dzīvnieki, tāpēc minimālās prasības šķirnei ir:

Dzīvnieku grupa Augstums skaustā, cm Krūšu apkārtmērs, cm Pēdvidus apkārtmērs, cm
Sporta tipa ērzeļi 164 185 21.0
Braucamā tipa ērzeļi 162 196 22,5

*Sporta tipa ērzeļi ar eksterjera kļūdām vai 1-2 cm mazāku skausta augstumu nekā minimālās prasībās noteikto, bet teicamām (ne mazāk kā 36 balles) darba spējām, par sertificētiem vaisliniekiem var tikt atzīti izņēmuma gadījumos. Šādu ērzeļu izmantošanu apstiprina vaislas ērzeļu sertificēšanas komisijas slēdziens.

SIA IES prezentēja 3 sporta tipa ērzeļus:

Alter Ego – 4 gadus vecs Latvijas šķirnes sporta tipa ērzelis. Audzētājs Iveta Janelsiņa, īpašnieks SIA IES, pārraudzība – LŠZAA.

IMG_3472

Vērtējums: (vid. no 5 ekspertiem)

T VL ĶP P Pk GP KE EKSTERJERS Soļi Rikši Lēkši Lēciena tehnika DARBASPĒJAS
7.8 7.6 7.0 7.0 7.2 6.4 8.6 51.6 7.6 6.8 7.2 7.2 28.8

Izmēri: 167 – 191 – 21.0 cm

Apraksts: Harmoniskas, sausas uzbūves izteikta modernā sporta tipa zirgs ar vidēji garu, paaugsti novietotu kaklu, pagaru pakausi.Garš, vidēji augsts skausts, vidēja lāpstiņa, nedaudz ieliekta mugura. Priekškājām pirkstu vērsums nedaudz uz iekšu, apmierinoši attīstītas karpālās locītavas, pārējās locītavas un nagi veidoti korekti.Gaitu precizitātes vērtējumā atzīmēts, ka pakaļkājas liek uz āru, paplati, vērojama kāju apļošana.  Pietiekoši plaši, elastīgi soļi ar aktīvu kāju kustību, vidēji plaši rikši un lēkši, aktīva karpālo locītavu darbība, bet neizteikta kustība ar plecu, aktīva pakaļkāju darbība. Lēcienā nepietiekoši veido arku, lec ar paceltu galvu, ātri, droši, koordinēti, ar cieši pievilktām priekškājām, daļēji pievilktām pakaļkājām.

Video

Netiek sertificēts.

Gilon – 5 gadus vecs Nīderlandes jājamzirgu šķirnes ērzelis, dzimis Nīderlandē, īpašnieks SIA IES, pārraudzība – LŠZAA.

IMG_3480

Vērtējums: (vid. no 5 ekspertiem)

T VL ĶP P Pk GP KE EKSTERJERS Soļi Rikši Lēkši Lēciena tehnika DARBASPĒJAS
8.0 7.0 7.6 6.8 7.2 7.2 8.0 51.8 7.0 6.0 6.8 7.4 27.2

Izmēri: 162 – 185 – 20.5 cm

Apraksts: Izteikta modernā tipa harmoniski būvēts ērzelis ar apmierinoši stiprām saitēm, pagaru pakausi, vidēji garu paslīpu lāpstiņu, pagaru, nedaudz ieliektu muguru. Priekškāju pirkstu vērsums nedaudz uz iekšu, labi attīstītas, bet nedaudz izliektas karpālās locītavas, palieli lēzeni nagi. Pakaļkājas korekti veidotas, pakaļkājas gaitā liek pašauri. Vidēja soļu kvalitāte, ar vidēju pakaļkāju darbību. Rikši un lēkši vidēji, pat paīsi, neizteiktu kustību ar plecu, vidēju pakaļkāju darbību. Lēcienā daļēji veido arku, lec paceltu galvu, priekškājas daļēji pievilktas, lēciens spēcīgs, koordinēts, ātrs, atbilst šķēršļa augstumam.

Video

Neatbilst izmēri un darbaspējas. Netiek sertificēts.

Licejs – 6 gadus vecs Latvijas šķirnes sporta tipa ērzelis, audzētājs Iveta Janelsiņa, īpašnieks SIA IES, pārraudzība – LŠZAA.

IMG_3518

Vērtējums: (vid. no 5 ekspertiem)

T VL ĶP P Pk GP KE EKSTERJERS Soļi Rikši Lēkši Lēciena tehnika DARBASPĒJAS
8.0 7.2 7.0 7.0 7.2 6.2 8.0 50.6 7.6 7.2 7.0 7.8 29.6

Izmēri: 168 – 186 – 20.5 cm

Video

Apraksts: Izteikta modernā sporta tipa ērzelis, sausu konstitūciju un apmierinošu muskulatūru. Garš, vidēji augsts kakls ar vidēji garu pieslēgumu galvai, garš un augsts labi apmuskuļots skausts, gara un slīpa lāpstiņa. Gara taisna josta, asti nes uz vienu pusi. Garš, labi apmuskuļots apakšplecs, pēdvidus apmierinoši attīstīts, pārējās kāju pazīmes bez kļūdām. Pakaļkājām šaura stāvotne, apmierinošs pēdvidus, vēzīši normāli. Gaitu precizitātē kājas liek pašauri, pakaļkājas griež uz zemes, nav vēlēšanās aktīvi kustēties. Soļi plaši, ar daļēji aktīvu kāju darbību, rikši vidēji plaši, daļēji izteikta kustība ar plecu, neaktīva pakaļkāju darbība. Lēkši vidēji plaši ar daļēju kustību no pleca, uz priekšu krītoši. Lēcienā daļēji veido arku, bet lec ar paceltu galvu, nepietiekoši pievilktām kājām, lēciens koordinēts, spēcīgs, bet pasmags.

Ērzelis bija vājā kondīcijā, apātisks, iegūstot sliktu vērtējumu. Aizdomas par krustu traumu. Netiek sertificēts. Savedot šo zirgu kārtībā, iespējams piestādīt vērtēšanai pēc gada.

For Pleasure II – 4 gadus vecs Latvijas šķirnes sporta tipa ērzelis, audzētājs Ellada Kazašvili, īpašnieks Anete Potašova.

Foto: D.Teibe

Vērtējums: (vid. no 5 ekspertiem)

T VL ĶP P Pk GP KE EKSTERJERS Soļi Rikši Lēkši Lēciena tehnika DARBASPĒJAS
8.2 7.4 7.0 7.0 7.0 7.6 8.8 53.0 8.4 7.2 7.2 7.4 30.2

Izmēri: 162 – 181 – 20.0 cm

Apraksts: Sausas harmoniskas uzbūves nedaudz izstiepta formāta sporta tipa ērzelis, ar labu kakla piestiprinājumu galvai, vidēji garu, paslīpu lāpstiņu, pagaru muguru, paīsiem krustiem, korekti veidotām kājām. Soļi plaši un elastīgi, vidējiem rikšiem un lēkšiem ar nepietiekošu pleca kustību. Lēcienā arku veido daļēji, lec ar paceltu galvu, nepietiekoši pievilktām priekškājām, droši un koordinēti.

Video

Neatbilst izmēri un darbaspējas. Netiek sertificēts, ieteikums piestādīt vērtēšanai pēc gada.

Secinājumi:

Vedot zirgu uz vērtēšanu, tiem ir jābūt vaislas kondīcijā (augstākā par sporta kondīciju), labā formā, nepārtrenētam. Vērtēšana ir zirgu audzētāja vienīgā iespēja radīt pirmo iespaidu. Abiem – cilvēkam un zirgam ir jābūt sagatavotiem un organizētiem. Zirgs tiek rādīts ekspertiem, kas to nekad nav redzējuši un atzīme, kas tiek ielikta, sekos zirgam visu tā dzīves laiku. Eksperti zirgu vērtē 20-30 minūtes – tām ir jābūt labākajām minūtēm zirga mūžā. Nedrīkst prezentēt vājus, nesagatavotus zirgus vai arī pārforsētu slodzi pirms vērtēšanas. Zirga īpašniekam ir jānodrošina atbalsts zirga rādīšanai – piedzīšanai, šķēršļu pacelšanai.

Jāpilnveido arī vērtēšanas ekspertu darbs – netiek ievērots noteikums par nesarunāšanos vērtēšanas laikā, individuālu vērtēšanu, jāmācās vērtēt “trīsstūrī” jeb pēc principa – kustās zirgs, nevis eksperti.

Inspection_diagram Screen-Shot-2013-10-13-at-9.10.16-PM

P.S.: Visi pasākuma dalībnieki atzinīgi novērtēja JSK Eridana manēžu – ieguldīto darbu un tā rezultātu, kas vēl ir pilnveidošanas procesā. Vēl viena vieta ar lielu (58 x 18.5 m) manēžu, labu infrastruktūru, viesmīlīgiem un entuziasma pilniem saimniekiem.

Paldies JSK Eridana komandai par uzņemšanu!

Foto un video autors Laine Orbidāne, LŠZAA valdes locekle

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Sekot Mums