CENRĀDIS

Biedra nauda 2015.gadā 30 EUR katram biedram neatkarīgi no zirgu skaita

Par ciltsdarba pakalpojumiem zirgkopībā LŠZAA biedriem. 

Biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija” valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu izcenojums 2015.gadā

Pakalpojums Cena, eur
Ērzeļa vērtēšana sertificēšanai 50.00
Vaislinieka sertifikāta sagatavošana un apstiprināšana 10.00
Vaislinieka sertifikāta pagarināšana, sagatavošana un apstiprināšana 10.00
Šķirnes dzīvnieka ciltskartītes sagatavošana un apstiprināšana 5.00
VAISLAS BIO materiāla (spermas, olšūnas un embriji) izmantošanas sertifikāta sagatavošana, izdrukāšana 10.00
Šķirnes dzīvnieka sertifikāta sagatavošana 10.00
Izcelsmes apstiprināšana zirga pasē (LŠZAA biedriem bez maksas) 10.00
Datu labošana izsniegtajiem sertifikātiem vaislinieku reģistrēšanai nepieciešamajiem dokumentiem 5.00
Zirga datu atjaunošana vaislinieku sertificēšanas reģistrā 5.00
GANĀMPULKA raksturojuma un izkopšanas plāna sastādīšana 25.00
Ciltsdarba plāna sastādīšana saimniecībai 25.00
ŠĶIRNES zirgu audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana, apsekošana un statusa piešķiršana. 30.00
ŠĶIRNES zirgu audzēšanas saimniecības atbilstības izvērtēšana, apsekošana un statusa pagarināšana. 20.00
APLIECINĀJUMA sagatavošana, drukāšana vērtētājiem sertifikāta pagarināšanai 10.00
Ērzeļa vērtēšana sertificēšanai (samaksa vērtēšanas ekspertam komisijā) 10.00
Jaunzirga vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam no valsts atbalsta) 17.00
Kumeļa vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam no valsts atbalsta) 12.00
Ķēves vērtēšana (samaksa vērtēšanas ekspertam no valsts atbalsta) 12.00
GANĀMPULKA novērtēšana (cena norādīta par zirgu, neiekļaujot transporta izmaksas) 3.00
TRANSPORTA izmaksas (par km) – piemēro pēc vienošanās 0.20
Biedru nauda gadā 30.00

Apstiprināts 09.04.2015 biedrības „Latvijas šķirnes audzētāju asociācija” valdes sēdē

Sekot Mums