Jaunākās Ziņas

Zirgu nagu kopšana – profesionālās pilnveides programma Bebrenē

  • LŠZAA
  • 17.02.2018

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola aicina apgūt profesionālās pilnveides programmu 160 stundu apjomā ZIRGU NAGU KOPŠANA
Kursus vada Ivo Miķelsons – Latvijā vienīgais zirgu kalējs ar Vācijā apgūtu amata prasmi, kuru ar diplomu apstiprinājusi Latvijas Amatniecības kamera. Kursu noslēgumā iegūst valsts atzītu apliecību par iegūto profesionālās pilnveides izglītību.

Lasīt vairāk...

Populārākās Ziņas

Sekot Mums