Jaunākās Ziņas

Paziņojums publiskās datubāzes lwhorse.lv lietotājiem

  • LŠZAA
  • 25.04.2018

Informējam, ka publiskās datubāzes www.lwhorse.lv darbība šobrīd tiek apturēta, saistībā ar to, ka no 2018. gada 25. maijā, visiem komersantiem, organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm būs jāievēro un jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Lasīt vairāk...

Populārākās Ziņas

Sekot Mums