Biedrības „Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”

biedru gada kopsapulce

23.marts

12.00 – 13.00

Biedru reģistrēšanās, biedru naudas apmaksa, mandātu saņemšana, rīta kafija

13.00 – 13.10

Sapulces atklāšana

13.10 – 15.00

Sapulces vadītāja, protokolista, balsu skaitīšanas komisijas vēlēšanas.

Aktualitātes no Zemkopības ministrijas, zootehniskā regula.

Aktualitātes zirgu audzētājiem no LAD, Altum par atbalsta veidiem un finansējuma piesaistes iespējām.

Prezentācija “Vaislas ērzeļi sporta tipā – līnijas, radniecīgās grupas, tendences.

15.00 – 15.30

Kafijas pauze

15.30 – 16.00

Gada ziņojums:

 

 

 

2017.gadā paveiktie darbi;

revīzijas komisijas ziņojums

2018.gada plāns, tā apstiprināšana

16.00 – 17.00

17.00

LŠZAA biedru godināšana, debates

Sapulces noslēgums.

Sapulces norises vieta: Inčukalna tautas nams, Atmodas iela 1a, Inčukalns, Inčukalna novads

Sapulces sākums: 13.00 (reģistrēšanās atvērta no 12.00)

Personai, kura pārstāv Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas biedru, nepieciešama pilnvara