LŠZAA 2019.gada darbības plāns

Aktivitāte Realizācijas laiks Atbildīgā persona
Jaunu līgumu slēgšana, biedru naudas rēķinu izsūtīšana janvāris Aija Luse
Valdes sēde 18.janvāris Aija Luse
Starptautiskā lineārās vērtēšanas darba grupa 21-23.janvāris Laine Orbidāne, Anna Veidemane
Ciltsdarba programmu iesniegšana LDC 1.februāris Valde
Ciltsdarba programmu atskaites 2018 iesniegšana LDC 1.februāris Aija Luse
Maksājuma pieprasījuma iesniegšana LAD par lineāro projektu 5.februāris Aija Luse
Mācību kurss zirgu vērtēšanas ekspertiem Marts Aija Luse, Laine Orbidāne
Iesniegums LAD par atbalstu ciltsdarbam zirgkopībā 1.marts Aija Luse
Iesniegums LAD par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, dalību starptautiskajās izstādēs, kā arī aktuālas informācijas atspoguļošanu publiski pieejamā veidā 1.marts Aija Luse
Par vaislas ērzeļu un vaislas ķēvju eksterjera vērtēšanu Katru mēnesi līdz 5.datumam Ausma Budreiko
Biedru kopsapulce 12.aprīlis Valde
LŠZAA 15 gadu jubilejas pasākums 12.aprīlis Valde
Mācību kurss “Kvalitātes sistēmu ieviešana zirgu audzēšanas saimniecībās. Zirgu labturība, laba ražošanas un higiēnas prakse. Uz tirgu vērsta zirgu audzēšana” Aprīlis Laine Orbidāne, Aija Luse
Par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 25.aprīlis

25.jūlijs

25.oktobris

1.februāris

Ausma Budreiko
Zirgu snieguma pārbaudes datu pieņemšana un atbalsta izmaksa par veikto ciltsdarbu 01.aprīlis-10.novembris Aija Luse
Iesniegums LAD, lai noteiktu pārraudzības ganāmpulkā esošās tīršķirnes vaislas ķēves un ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētisko kvalitāti un novērtētu tās pēc pēcnācējiem. 20.maijs Aija Luse
“Prēmēto ķēvju” pieteikumu iesniegšana 15.jūlijs Ausma Budreiko
Atbalsta izmaksa par “prēmētajām ķēvēm” 15.augusts Aija Luse
Ģenētisko resursu zirgu iesniegumu pieņemšana 01.augusts Ausma Budreiko
“Latvijas zirgs senāk un tagad” Rīgas svētkos 17.augusts Aija Luse, Ligija Biteniece
Baltijas jaunzirgu čempionāts “Future Stars”, Lielceros 24-25.augusts Aija Luse
Ģenētisko resursu atzinumu sagatavošana 1-30.septembris Ausma Budreiko
Latvijas šķirnes zirgu skate 2019 28.septembris Aija Luse, Ligija Biteniece
Iesniedz LAD pārskatu par “prēmētām ķēvēm” 01.oktobris Aija Luse
Mācību kurss “Kvalitātes sistēmu ieviešana zirgu audzēšanas saimniecībās. Zirgu labturība, laba ražošanas un higiēnas prakse. Uz tirgu vērsta zirgu audzēšana” Oktobris Laine Orbidāne, Aija Luse
Iesniedz LAD samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par atbalstu “prēmētām ķēvēm” 01.novembris Aija Luse
Atskaite LAD par atbalstu ciltsdarbam zirgkopībā 01.decembris Aija Luse
Lineārais projekts Visu gadu Aija Luse, Laine Orbidāne.
www.lszaa.lv uzturēšana un papildināšana Visu gadu Aija Luse
Lwhorse.lv uzturēšana un papildināšana, darbs ar LDC Visu gadu Aija Luse
Valdes sēdes 1x ceturksnī Valde

Sekot Mums